Javno naročilo male vrednosti za dobava el. delovnega vozila s smetarsko nadgradnjo 3 m3

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Dobava el delovnega vozila s smetarsko nadgradnjo 3 m3

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun za dobavo električnega vozila s smetarsko nadgradnjo. 3 m3

Priloga 3 Tehnične specifikacije ELEKTRIČNO DELOVNO VOZILO S SMETARSKO NADGRADNJO 3 m3

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Meninčna izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

ESPD Dobava el delovnega vozila s smetarsko nadgradnjo 3 m3 (XML datoteka je v stisnjeni ZIP datoteki)

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za dobavo električnega delovnega vozila s smetarsko nadgradnjo 3 m3