Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnin v Fiesi med morsko obalo in velikim jezerom

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ( JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM DELA PLAŽE V FIESI DO 31.12.2020)

Osnutek pogodbe za najem dela nepremičnin v Fiesi med morsko obalo in velikim jezerom do 31.12.2020

Grafični_prikaz_območja_najema__A__B__C__E

ortofoto prikaz območja najema A B C E

 

Pojasnilo k razpisni dokumentaciji

Naročnik pojasnjuje, da je v prvem odstavku V. člena vzorca pogodbe izhodiščna najemnina, ponudnik pa ne sme ponuditi nižje najemnine od navedene izhodiščne.

Ponudniki vpišejo ponujeno najemnino v prvi odstavek V. člena vzorca pogodbe tako, da prečrtajo znesek izhodiščne najemnine naveden v vzorcu pogodbe in napišejo svoj ponujeni znesek najemnine in se morajo poleg navedenega ponujenega zneska podpisati.