Ceniki

Na tem mestu objavljamo naše aktualne cenike:

Ikone_Okolje3 PLAŽA PORTOROŽ

Ikone_Okolje5 PARKIRANJE

Ikone_Okolje6 PRISTANIŠČE PIRAN

Ikone_Okolje6 PRISTANIŠČE PORTOROŽ

Ikone_Okolje23 PRANJE IN NAJEM KONTEJNERJA

Ikone_Okolje7 IZDAJA STROKOVNIH MNENJ IN SOGLASIJ

Ikone_Okolje24 STORITVE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

Ikone_Okolje25 ZBIRANJE IN PREVOZ LOČENO ZBRANE ODPADNE EMBALAŽE IZ DEJAVNOSTI

Ikone_Okolje25 RAVNANJE Z ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST

Ikone_Okolje13 POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

Ikone_Okolje26 OBRATOVALNE URE

Ikone_Okolje27 OSTALE STORITVE

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

TRŽNICA

 

Ikone_Okolje6 JERNEJEV KANAL