Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine
Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.okoljepiran.si (v nadaljevanju: Spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto je Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.. Znak Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. je varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti ter je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv nawww.okoljepiran.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.okoljepiran.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.okoljepiran.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. se bo trudilo, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. se bo trudilo za nemoteno delovanje Spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletnega mesta. Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno mesto.

Varstvo osebnih podatkov
Kakršnekoli podatke, ki jih Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko Spletnega mesta, so namenjeni izključno za rabo Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o. in Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru. Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.