Prosto delovno mesto: VODJA ENOTE ZA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosti delovni mesti

VODJA ENOTE ZA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • visokošolska izobrazba 2. stopnje, visokošolska univerzitetna izobrazba,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
  • dobro znanje italijanskega jezika,
  • osnovno znanje dela s preglednicami,
  • osnovno znanje dela z urejevalniki besedil,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • priprava planov in analiz poslovanja enote ter predlaganje in izvrševanje projektov in ukrepov za izboljšanje poslovanja,
  • organiziranje, vodenje in nadziranje dela v enoti,
  • spremljanje realizacije dela enote,
  • skrb za realizacijo programa gospodarjenja z odpadki,
  • sodelovanje pri oblikovanju in spremljanje cen storitev ravnanja z odpadki,
  • vodenje matične evidence, vzdrževanje baze smetarine in spremljanje ter ažuriranje podatkov za poslovne prostore in izstavljanje mesečnih računov za pogodbenike,
  • reševanje reklamacij uporabnikov,
  • skrb za organizacijo in nadzor nad izvajanjem javnih del,
  • spremljanje tehnoloških in tehničnih novosti na področju odpadkov,
  • priprava za sodelovanje na razpisih za pridobitev sofinancerjev raznih naložb, vezanih na ravnanje z odpadki,
  • spremljanje, vodenje in poročanje o količinah vseh zbranih odpadkov,
  • strokovno vodenje monitoringa obremenjevanja okolja zaradi zbiranja odpadkov (izcedne vode, podzemne vode, zrak),
  • izvajanje okoljske vzgoje v šolah,
  • ozaveščanje prebivalcev glede obremenjevanja okolja,
  • nabava delovnih sredstev in materiala,
  • naročanje zunanjih izvajalcev del in koordinacija del,
  • vodenje avtoparka enote,
  • zagotavljanje vanega dela in požarne varnosti v enoti,
  • delavec je preko mobilnega telefona podjetju na razpolago 24 ur na dan,
  • nadomeščanje vodje sektorja javnih storitev v času njene odsotnosti,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje sektorja v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 5-mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 28. 9. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si


Objavljeno 19. 9. na: