Prosto delovno mesto: VRTNAR-VOZNIK – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

VRTNAR-VOZNIK – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • osnovnošolska ali srednja poklicna izobrazba,
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • strojno oranje, strojno rotoviranje zemlje (frezanje), strojno škropljenje, žaganje drevja, grmovja in vejevja,
  • pletev in okopavanje sadik,
  • opravljanje zahtevnejših vrtnarskih opravil,
  • ročno in strojno košenje trave,
  • obrezovanje živih mej, drevja, grmovnic,
  • prevoz vrtnarskih sredstev za delo in odpadnega materiala z motornim prevoznim sredstvom (kombi, tovornjak),
  • prevoz delavcev na enoti na oddaljenje lokacije na področju občine Piran,
  • tekoče vzdrževanje kmetijske mehanizacije,
  • v času odsotnosti vodje (organiziranje, vodenje in nadziranje dela v enoti, vodenje dnevnika del),
  • v času odsotnosti vodje (odpravljanje zastojev pri delu, reševanje reklamacij uporabnikov, zagotavljanje varstva pri delu in požarne varnosti),
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 8. 2. 2023.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 2. 2. na: