Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala na Centralni plaži v Portorožu

22PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa je poslovni prostor na Centralni plaži v Portorožu. Gre za gostinski lokal v izmeri 493,00 m², ki mu pripadata še 770,00 m² velika zunanja terasa. Lokal se nahaja med Centralno plažo Portorož in promenado, v najem pa bo predan za predvideno dobo 10-ih let in z možnostjo odkupa opreme bivšega najmenika.

Objekt, v katerem je nazadnje delovala restavracija Bungalow, se oddaja v najem za izvajanje gostinske dejavnosti restavracije, gostilne, okrepčevalnice ali pivnice, z namenom popestritve turistične ponudbe na plaži in v samem Portorožu, pa bo moral najemnik v koledarskem letu organizirati najmanj pet koncertov z rock, pop, jazz ali blues glasbo.

V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo vse razpisane pogoje in skladno z razpisno dokumentacijo pravočasno predložijo vse zahtevane dokumente, vključno s potrdilom o vplačilu varščine.

ROK ZA ODDAJO PONUDB: ponedeljek, 22. januar 2024, do 12. ure.

DODATNE INFORMACIJE: Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo vprašanja na elektronski naslov verica.vozic@okoljepiran.si do vključno 5 dni do izteka razpisnega roka.

Ogled prostorov je možen na podlagi predhodnega dogovora.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

OBVESTILO ZA NAJEMNIKE GLEDE ODKUPA OPREME – LOKAL BUNGALOW 30.11.2023

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – BUNGALOW 30. NOVEMBER 2023

OSNUTEK POGODBE – LOKAL BUNGALOW 2023

SKICA LOKALA IN TERASE PLAŽA PORTOROŽ 2023

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE – GOSTINSKI LOKAL – PODALJŠANJE ROKA 21.12.2023