Javno zbiranje ponudb za oddajo dela stavbe v najem – površina oziroma del stavbe z oznako 2631-2585-37, št. parcele 1570/4, k.o. 2631 Portorož, v izmeri 7,4 m2 – PREKLICANO!

20181023_najem_del37_OKOLJE_Piran

20181023_PODATKI O PONUDNIKU (priloga 1)

20181023_PONUDBA (priloga 2)

 

Preklic postopka objave  javnega zbiranja ponudb

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. obvešča morebitne ponudnike, da preklicuje postopek objave javnega zbiranja ponudb za oddajo dela stavbe v najem, in sicer: dela stavbe z oznako 2631-2585-37, št. parcele 1570/4, k.o. 2631 Portorož, v izmeri 7,4 m2.