Prosto delovno mesto: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA NA UREJANJU OKOLJA – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

DELAVEC ZA PREPROSTA DELA NA UREJANJU OKOLJA – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • nepopolna osnovnošolska izobrazba,
  • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • pletev in okopavanje sadik,
  • lopatanje,
  • grobo in fino planiranje zemlje,
  • kopanje jam,
  • ročno in strojno košenje trave,
  • obrezovanje živih mej, drevja, grmovnic
  • sajenje sadik, čebulnic,
  • žaganje drevja, grmovja in vejevja,
  • frezanje
  • grabljenje trave, listja,
  • vzdrževanje bankin (utrjevanje in poravnava, da je vidna in dostopna prometna signalizacija, ureditev bankin s tamponiranjem),
  • vzdrževanje odvodnjavanja, da je preprečeno pritekanje vode in nanašanje naplavin ter zagotovljeno regulirano odvajanje vode,
  • vzdrževanje vegetacije (košnja, obrezovanje, mulčanje, sekanje),
  • vzdrževanje zaščitnih ograj, igral in druge opreme,
  • enostavna popravila škarp, mostičkov, brvi,
  • opravljanje raznih fizičnih del pri vzdrževanju javnih površin,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas od 15.3.2022 do 31.10.2022 s polnim delovnim časom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 28.2.2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 23.2. na:

  • spletni strani delodajalca
  • Zavodu za zaposlovanje