IZVAJANJE STORITEV REŠEVANJA IZ VODE – CENTRALNA PLAŽA PORTOROŽ IN PLAŽA LUCIJA ZA SEZONO 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2021

PRILOGA 1 – PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI

PRILOGA 2 – PREDRAČUN

PRILOGA 3 – MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PRILOGA 4 – MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE

PRILOGA 5 – REFERENČNO POTRDILO

PRILOGA 6 – ESPD OBRAZEC ESPD (XML) v ZIP datoteki 

PRILOGA 7 – POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCA – FIZIČNA OSEBA

PRILOGA 8 – POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCA – PRAVNA OSEBA

PRILOGA 9 – FINANČNI IN EKONOMSKI POLOŽAJ

PRILOGA 10 – IZJAVA O USTREZNI KADROVSKI ZASEDBI

PRILOGA 11- VZOREC POGODBE