Vloge in obrazci

VLOGA ZA SEPA DIREKTNO OBREMENITEV

IZJAVA O KOMPOSTIRANJU

NAROČILNICA ZA ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V STAREM MESTNEM JEDRU PIRAN

OBRAZEC ZA PRIJAVO DIVJEGA ODLAGALIŠČA

VLOGA ZA USKLADITEV PODATKOV IN SPREMEMB ZA OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI – gospodinjstva

VLOGA ZA OLAJŠAVO PLAČILA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI – otr.šol.štud.

VLOGA ZA OLAJŠAVO PLAČILA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI – soc.p.

PREDLOG ZA SKLENITEV DOGOVORA O ODPUSTU DOLGA

SOGLASJE ZA DELA NA POKOPALIŠČU PIRAN

VLOGA ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV OZ. SMERNIC K GRADNJI OBJEKTA

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PREKOP ULICE

VLOGA ZA IZREDNI PREVOZ

VLOGA ZA STROKOVNI OGLED GREZNICE

VLOGA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE

VLOGA-ZA-IZDAJO-STROKOVNEGA-MNENJA-O-PRAVILNEM-PRIKLOPU-NA-JK

VLOGA-ZA-IZDAJO-SOGLASJA-ZA-PRIKLJUČITEV-OBJEKTA-NA-JAVNO-KANALIZACIJO

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPORO ULICE

VLOGA ZA DODELITEV PRIVEZA

VLOGA ZA ZAMENJAVO PLOVILA

VLOGA ZA ZAMENJAVO PRIVEZA

PRIJAVNICA PIRANKO