Vloge in obrazci

VLOGA ZA BREZPLAČEN PREVZEM AZBESTNIH ODPADKOV v1.3

VLOGA ZA SEPA DIREKTNO OBREMENITEV v1.2

IZJAVA O KOMPOSTIRANJU BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV v1.1

VLOGA ZA IZDAJO RACUNA V ELEKTRONSKI OBLIKI v1.2

NAROČILNICA ZA ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV v1.1

VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA ZA IZVAJANJE KAMNOSEŠKIH OZ. GRADBENIH DEL NA POKOPALIŠČU v1.2

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE v1.2

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PREKOP ULICE ALI OBMOČJA v1.1

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPORO ULICE ALI OBMOČJA v1.1

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA IZREDNI PREVOZ Z VOZILI TEŽE NAD 3,5T v1.1

VLOGA ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV ZA GRADNJO OBJEKTA v1.1

VLOGA ZA PRIDOBITEV MNENJA PRED IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA v1.0

VLOGA ZA IZDAJO STROKOVNE OCENE O GREZNICI v1.1

VLOGA ZA IZDAJO STROKOVNEGA MNENJA O PRAVILNEM PRIKLOPU STAVBE NA JAVNO KANALIZACIJO v1.2

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV STAVBE NA JAVNO KANALIZACIJO v1.2

OBRAZEC ZA PRIJAVO DIVJEGA ODLAGALIŠČA v1.1

VLOGA ZA OLAJŠAVO PLAČILA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI – OREDBA CSD v1.1

VLOGA ZA OLAJŠAVO PLAČILA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI – OTROCI, ŠTUDENTJE v1.1

VLOGA ZA ZAMENJAVO PRIVEZA v1.1

VLOGA ZA DODELITEV PRIVEZA v1.1

VLOGA ZA ZAMENJAVO PLOVILA v1.1

VLOGA ZA NAJEM STOJNICE V PIRANU ALI LUCIJI 2021