E-dostavko

Od junija 2022 je vzpostavljen sistem izposoje tovornih električnih koles e-dostavko, ki so v lasti Občine Piran in s katerimi upravlja Javno podjetje Okolje Piran. Na voljo sta dve (2) e-kolesi znamke Babboe Trike XL.

KRAJ IN NAČIN IZPOSOJE

Prevzem ključa in ureditev potrebne dokumentacije za izposojo e-kolesa je mogoče na zapornici v mesto Piran, kjer se lahko po telefonu 05/617-50-80 ali osebno zglasite za vse informacije, v zvezi z izposojo.

KDO LAHKO UPORABLJA STORITEV

Uporabniki so lahko izključno:

  • polnoletni občani s stalnim prebivališčem v Piranu,
  • dostavljalci, ki izvajajo dostavo v mesto Piran,
  • lastniki oz. najemniki gostinskih lokalov,
  • hotelirji,
  • obrtniki,
  • sobodajalci,
  • trgovci s sedežem dejavnosti v mestu Piran ter
  • javni zavodi.

ČAS IZPOSOJE IN CENA

Kolo lahko prevzamete in vrnete vsak dan med 8. in 19. uro. Izposoja dostavnega električnega kolesa je brezplačna in omejena na največ 2 uri.

OMEJITVE UPORABE

Tip tovora, ki ga lahko prevaža električno dostavno kolo:

✔️ embalirano blago,
✔️ embalaže,
✔️ škatle,
✔️ zaboji,
✔️ razna oprema, ki ne pušča vonja in vidnih sledi.

V tovornem delu se nikakor ne sme prevažati:

❌ razsuti tovor,
❌ gradbeni material,
❌ ribe ali
❌ kakršnokoli drugi tovor, ki lahko pusti onesnaženje, vidne poškodbe ali neprijetne vonjave.

Splošni pogoji dostopa in uporabe sistema za izposojo koles “E-dostavko” TUKAJ
Prijavnica v sistem za izposojo “E-dostavko” TUKAJ