Cenik pristanišča Portorož

I. PRISTOJBINE ZA PRIVEZ V  NAMENSKEM-KRAJEVNEM PRISTANIŠČU
 1. Letna pristojbina za uporabnike priveza v namenskem – krajevnem pristanišču (obala in pomol s plavajočimi pomoli) Portorož na osnovi sklenjene letne pogodbe:
dolžina

v m

  zbiranje in odvoz odpadkov s plovil

v EUR

pristojbina brez odvoza odpadkov

v EUR

skupna pristojbina

v EUR

do 4,50 10,28 188,67 198,95
od 4,51 do 5,50 10,28 280,14 290,42
od 5,51 do 6,50 10,28 387,02 397,30
od 6,51 do 7,50 10,28 571,69 581,97
od 7,51 do 8,50 10,28 788,86 799,14
od 8,51 do 9,50 10,28 981,20 991,48
od 9,51 do 10,50 10,28 1.179,54 1.189,82
od 10,51 do 11,50 10,28 1.373,65 1.383,93
od 11,51 do 12,50 10,28 1.570,26 1.580,54
od 12,51 do 13,50 10,28 1.697,37 1.707,65
od 13,51 do 14,50 10,28 1.824,48 1.834,76
za vsak dolžinski meter  nad 12 m  

127,11

 

 

Če je pogodba sklenjena po 1. juliju, in je plovilo prispelo v pristanišče po tem datumu, plača koristnik priveza polovični znesek letne pristojbine.

 1. Uporabniki priveznega mesta na obali so upravičeni do 50 % popusta pri plačilu pristojbine za privez.
 1. Lastniki plovil, ki  nimajo  sklenjene  pogodbe za  stalni  privez v pristanišču  Portorož  in se zadržujejo v namenskem – krajevnem pristanišču, plačajo pristojbino po tarifi dnevne­ga priveza.

V primeru, da je koristnik letnega priveza začasno odsoten s plovilom iz pristanišča, vendar najmanj mesec dni, se lahko sklene pogodba o uporabi začasnega priveza. Pristojbina za začasni privez, ki je trikrat večja, kot je letni privez, se obračuna mesečno po naslednji formuli: 3-krat letna pristojbina deljeno 12 mesecev je enako mesečna pristojbina za uporabo začasnega priveza.

 1. Intervencija zaradi krivde uporabnika priveza (slabe privezne vrvi, …)   45,69
 1. Sprememba podatkov   9,14
II.PRISTANIŠKE PRISTOJBINE V PRISTANIŠČU NAMENJENEM ZA JAVNI PROMET
 1. Dnevni privez domačih in tujih plovil (čolni, ladje), če se zadržuje več kot 6 ur

a) po dolžinskem metru (do max. 24 m)   4,25

b) za plovila daljša od 24 m

dolžina v m pristojbina v EUR/dan
24 – 26 187,62
26 – 28 237,66
28 – 30 312,72
30 – 32 375,26
32 – 34 437,81
34 – 36 587,91
36 – 38 725,50
38 – 40 850,58
40 – 42 938,14
42 – 44 1.009,95
44 – 46 1.250,88
46 – 48 1.375,97
48 – 50 1.501,05
 1. Če se domače ali tuje plovilo (čoln, ladja) zadržuje do 6 ur, plača pavšalni znesek:

– plovilo do 7 m   17,00

– plovilo od 7 m do 12 m   21,15

– plovilo nad 12 m   25,88

 1. Domače ali tuje plovilo (čoln, ladja), ki se ukvarja s prevozom potnikov in z

upravljavcem nima sklenjene pogodbe o uporabi priveza (lahko se zadržuje do 2 uri)

po dolžinskem metru   2,20

 1. V mednarodnem prometu po potniku, ki vstopa na plovilo z namenom zapuščanja slovenskih teritorialnih voda   2,23
 1. V mednarodnem prometu po potniku, ki prihaja iz tujine in izstopa s plovila na obalo   2,23
 1. Lastniki ali uporabniki plovila, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov v vodah Republike Slovenije, za vstopanje ali izstopanje po potniku   1,77
 1. Ladjarjem oziroma agencijam, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov v vodah Republike Slovenije s plovili in imajo z upravljavcem pristanišča sklenjeno letno pogodbo o plačilu letne pristojbine za privez, se zaračuna letna pristojbina za prevoz potnikov, ne glede na obseg poslovanja, za vsakega registriranega potnika   23,24
 1. Za plovila, ki opravljajo prevoz potnikov v mednarodnem prometu in imajo z pravljavcem pristanišča sklenjeno pogodbo o plačilu pristojbine za potnike in uporabo priveza, veljajo naslednje tarife

a) po potniku, ki vstopa na plovilo   1,67

            po potniku, ki izstopa iz plovila   1,67

b) pristojbina za privez plovila po dolžinskem metru   0,67

 1. Privezovanje ladij – po manevru   26,66

V točki II. PRISTANIŠKE PRISTOJBINE V  PRISTANIŠČU, NAMENJENEM ZA JAVNI PROMET je v ceni dnevnega priveza vključeno zbiranje in odvoz odpadkov v višini 0,03 EUR.

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

Cenik pristaniških pristojbin za pristanišči Portorož in Piran (19.5.2023)

Sklep o sprejemu Cenika pristaniških pristojbin za pristanišče Piran in pristanišče Portorož (19.5.2023)

Sklep o ceni uporabe vode in elektrika v pristanišču Portorož (13.4.2022)