Prosto delovno mesto: VOZNIK KOMUNALNEGA VOZILA – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

VOZNIK KOMUNALNEGA VOZILA – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja poklicna izobrazba,
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
  • vozniški izpit B, C kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • vožnja komunalnega vozila za potrebe odvoza smeti, kosovnih odpadkov in pometanje ulic (norba, nakladalec, vozilo za odvoz vrečk (Jolly), pometalni stroj…), 
  • tekoče vzdrževanje in čiščenje vozila,
  • evidentiranje napak, okvar in delovnih ur vozila in opreme,
  • vodenje dnevnika opravljenih del,
  • obračunavanje prevoznih listov komunalnih vozil,
  • kontrola podatkov v evidenci strank za odvoz smeti,
  • po potrebi nadomeščanje voznika komunalnega vozila v enoti kanalizacija in čistilna naprava,
  • po potrebi in v primeru obvadovanja primernih znanj nadomeščanje voznika avtobusa v enoti promet in parkirišča,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 9.3.2021.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 1.3. na: