Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izvajanje storitev reševanja iz vode – Centralna plaža Portorož za sezono 2021”

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – REŠEVALCI IZ VODE 2021

PRILOGA 1 – PODATKI O PONUDBI IN PONUDNIKU

PRILOGA 2 – PREDRAČUN

PRILOGA 3 – MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PRILOGA 4 – MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

PRILOGA 5 – REFERENČNO POTRDILO

PRILOGA 6 – ESPD

PRILOGA 6 – ESPD

PRILOGA 7 -KAZENSKA EVIDENCA POOBLASTILO FIZIČNA OSEBA

PRILOGA 8 – KAZENSKA EVIDENCA POOBLASTILO PRAVNA OSEBA

PRILOGA 9 – FINANČNI IN EKONOMSKI POLOŽAJ

PRILOGA 10 – IZJAVA O USTREZNI KADROVSKI ZASEDBI

PRILOGA 11 – VZOREC POGODBE