Prosto delovno mesto: ČISTILEC JAVNIH POVRŠIN – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

ČISTILEC JAVNIH POVRŠIN – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • osnovnošolska ali nepopolna osnovnošolska izobrazba,
  • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • pometanje ulic, trgov, pločnikov in ostalih javnih površin,
  • praznjenje javnih košev za smeti,
  • zbiranje smetnjakov in kontejnerjev po ulicah,
  • nakladanje vreč s smetmi na vozilo za odvoz vrečk s smetmi,
  • pranje vseh vrst posod za odpadke,
  • po potrebi tudi pranje ulic trgov, pločnikov in ostalih javnih površin,
  • po potrebi nadomeščanje smetarja na komunalnem vozilu,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom in poskusno dobo enega meseca.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 2.3.2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 25.2. na:

  • spletni strani delodajalca
  • Zavodu za zaposlovanje