Dežurne službe

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
DEŽURNE SLUŽBE
SLUŽBA URNIK TELEFON DEŽURNE SLUŽBE ODGOVORNA OSEBA
ENOTA KANALIZACIJA, SAMO ZA PRIMERE PUŠČANJA IN POŠKODB JAVNE KANALIZACIJE 24-urna dežurna služba 031 778 895 Vodja investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije, Jernej Volk 041 371 139
ENOTA ČISTILNE NAPRAVE, SAMO ZA PRIMERE POŠKODOVANJA OBJEKTOV V UPRAVLJANJU JP OKOLJA PIRAN 24-urna dežurna služba 031 632 926 Vodja investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije, Jernej Volk 041 371 139
ODVOZ ODPADKOV 07.00 – 15.00 05 61 750 56               031 672 713 Vodja sektorja javnih storitev, Sandra Martinčić Loboda, 041 952 833
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V VZDRŽEVANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU PROMETNIH NESREČ 24-urna dežurna služba 031 672 713 Vodja sektorja javnih storitev, Sandra Martinčić Loboda, 041 952 833
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V VZDRŽEVANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU MANJŠIH ZEMLJSKIH PLAZOV 06.00  – 14.00 031 672 713 Vodja sektorja javnih storitev, Sandra Martinčić Loboda, 041 952 833
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V VZDRŽEVANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU MANJŠIH ZEMLJSKIH PLAZOV 14.00 – 06.00 031 672 713 Kontrolor ravnanja z odpadki, Zoran Pihler, 031 672 713
ZIMSKA SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V VZDRŽEVANJU OKOLJA Piran, d.o.o. 24-urna dežurna služba 031 672 713 Vodja sektorja javnih storitev, Sandra Martinčić Loboda, 041 952 833
POKOPALIŠČE – POGREBNA SLUŽBA PON-PET            08.00 – 15.00 05 61 750 83                     041 633 342 Vodja enote pokopališče, Aljoša Pucer 041 633 342
POKOPALIŠČE – 24-URNA DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 24-urna dežurna služba 031 629 475 Vodja enote pokopališče, Aljoša Pucer 041 633 342