Dežurne službe

SLUŽBA URNIK TELEFON DEŽURNE SLUŽBE ODGOVORNA OSEBA
SEKTOR KANALIZACIJA IN CČN PIRAN, SAMO ZA PRIMERE POŠKODOVANJA JAVNE KANALIZACIJE 07.00 – 15.00 056175054
031 778 895
Vodja investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije, Jernej Volk 041 371 139
SEKTOR KANALIZACIJA IN CČN PIRAN, SAMO ZA PRIMERE POŠKODOVANJA JAVNE KANALIZACIJE 15.00 – 07.00 031 778 895 Vodja investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije, Jernej Volk 041 371 139
ODVOZ ODPADKOV 07.00 – 15.00 05 61 750 56
031 672 713
Vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 041 365 759
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU PROMETNIH NESREČ 06.00  – 14.00 031 672 713 Vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 041 365 759
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU PROMETNIH NESREČ 14.00 – 06.00 031 672 713 Kontrolor ravnanja z odpadki, Zoran Pihler, 031 672 713
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU MANJŠIH ZEMLJSKIH PLAZOV 06.00  – 14.00 031 672 713 Vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 041 365 759
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU MANJŠIH ZEMLJSKIH PLAZOV 14.00 – 06.00 031 672 713 Kontrolor ravnanja z odpadki, Zoran Pihler, 031 672 713
ZIMSKA SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o. 06.00  – 14.00 031 672 713 Vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 041 365 759
ZIMSKA SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o. 14.00 -06.00                                            031 672 713 Kontrolor ravnanja z odpadki, Zoran Pihler, 031 672 713
POKOPALIŠČE – POGREBNA SLUŽBA 07.00 – 14.00 05 61 750 83
041 633 342
Vodja enote pokopališče, Aljoša Pucer 041 633 342
POKOPALIŠČE – 24-URNA DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 14.00 -07.00 031 629 475 Vodja enote pokopališče, Aljoša Pucer 041 633 342