Prosto delovno mesto: DELAVEC PARKOV – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

DELAVEC PARKOV – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • osnovnošolska izobrazba,
  • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • pletev in okopavanje sadik (vrtnic, enoletnic),
  • lopatanje,
  • grobo in fino planiranje zemlje,
  • kopanje jam,
  • ročno in strojno košenje trave,
  • obrezovanje živih mej, drevja, grmovnic pod nadzorom vodje,
  • sajenje sadik, čebulnic, grmovnic, drevja ter zalivanje le-teh pod nadzorom vodje,
  • škropljenje in obrezovanje vrtnic,
  • žaganje drevja (s pomočjo platforme), grmovja in vejevja,
  • frezanje zemlje,
  • košnja,
  • grabljenje trave in listja,
  • priprava terena za polaganje travnega tepiha,
  • setev travne mešanice,
  • opravljanje raznih fizičnih del,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 8 mesecev oziroma od 15.3.2022 do 31.10.2022 s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 28.2.2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 23.2. na:

  • spletni strani delodajalca
  • Zavodu za zaposlovanje