Cenik ostalih storitev

OSTALE DODATNE STORITVE
EUR
IZPOSOJA STOJNICE Z ZABOJNIKOM IN STREHO / dan 15,00
IZPOSOJA POMOŽNEGA PULTA BREZ STREHE / dan 10,00
UPORABA JAVNIH SANITARIJ NA DANTEJEVI ULICI V PIRANU 0,50 za eno osebo in en vstop

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

Cenik uporabnine za občasno uporabo nepremičnin v lasti občine Piran za namen postavitve ZPM – 2020