Cenik ostalih storitev

 

Ostale dodatne storitve Cena:
Izposoja stojnice z zabojnikom in streho/dan 15,00 €
Izposoja pomožnega pulta brez strehe/dan 10,00 €
Uporaba javnih sanitarij na Dantejevi ulici v Piranu 0,50 € za eno osebo in en vstop

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

 

Cenik uporabnine za občasno uporabo nepremičnin v lasti občine Piran za namen postavitve ZPM – 2020