Prosto delovno mesto: POMOČNIK DELOVODJE NA ZBIRNEM CENTRU – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

POMOČNIK DELOVODJE NA ZBIRNEM CENTRU – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja strokovna ali splošna izobrazba,
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
  • zadovoljivo znanje italijanskega jezika,
  • osnovno znanje dela s preglednicami in urejevalniki besedil,
  • vozniški izpit B in C kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • oblikovanje in vodenje vseh potrebnih evidenc na Zbirnem centru po nalogu vodje (evidenca količine prispelih odpadkov, dnevnik vzdrževalnih del, dnevnik obratovanja naprav odplinjanje odlagališča, dnevnik porabe el. energije in vode, obratovalni dnevnik rastlinske čistilne naprave, dnevnik kompostarne, ipd.),
  • vzdrževanje in urejanje vse ostale dokumentacije za potrebe Zbirnega centra,
  • sprejemanje in usmerjanje strank v Zbirni center,
  • sprejemanje plačil v Zbirnem centru,
  • skrb za pravilno ravnanje in sortiranje vseh vrst odpadkov in ločeno zbranih frakcij,
  • kontrola in tehtanje odpadkov,
  • delo s komunalnimi vozili in delovnimi stroji,
  • varovanje mehanizacije in stale opreme na Zbirnem centru,
  • nadzorovanje požarne varnosti,
  • opravljanje zimske službe,
  • preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam v Zbirni center,
  • obveščanje nadrejenega o morebitnih okvarah oz. drugih posebnostih,
  • nadomeščanje delovodje na Zbirnem centru v času njegove odsotnosti,
  • nadomeščanje kontrolorja ravnanja z odpadki v času njegove odsotnosti,
  • ostala dela po navodilih delovodje Zbirnega entra in vodje enote v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in 2-mesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 19. 1. 2023.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si


Objavljeno 11. 1. na: