Kanal sv. Jerneja

Načrt čiščenja območja začasnih privezov v kanalu Sv. Jerneja 2021

Načrt preprečevanja onesnaževanja v območju začasnih privezov v kanalu Sv. Jerneja 2021

Načrt ravnanja z odpadki v območju začasnih privezov v kanalu Sv. Jerneja 2021

Pravilnik o zagotavljanju reda na območju začasnih privezov v kanalu Sv. Jerneja 2021

Načrt Upravljanja Jernejev Kanal

KONCESIJSKA POGODBA za upravljanje pristanišča kanala Sv. Jerneja