Nevarni odpadki

Nevarni odpadki predstavljajo relativno majhen delež med vsemi odpadki, ki letno nastanejo v Sloveniji. A to ne pomeni, da smo lahko brezskrbni in lahkomiselni. Jemati jih moramo skrajno resno, kajti stara modrost pravi, da nič ni tako majhno, da ne bi moglo biti strupeno.

Nevarne odpadke pridelamo v vsakem domu, skoraj vsi uporabljamo čistila, barve, lake, kite, razpršila, zdravila, belila, kemikalije, biocidna sredstva, strupe, kozmetiko…. V posameznem gospodinjstvu se jih sicer ne nabere veliko, ko pa njihovo porabo, shranjevanje in odlaganje iz vseh domov seštejemo, postanejo nevarni odpadki skrb vzbujajoč problem.

Z njihovim nepravilnim odlaganjem v zabojnike za komunalne odpadke, z zlivanjem v odtoke ali puščanjem na neurejenih odlagališčih, ogrožamo zdravje ljudi, živali ter svoj življenjski prostor.

JP Okolje Piran d.o.o. organizira 2x letno, spomladi in jeseni, akcijo zbiranja nevarnih odpadkov s pomočjo mobilne zbiralnice.

  • spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov
  • jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov
  • vsako prvo soboto v mesecu na našem zbirnem centru v Dragonji od 8.00 – 12.00 ure.