Pokopališka in pogrebna dejavnost

Pokopališča na območju Občine Piran

Thumb_0060d1031167f08d0762c23445d65e0a     Thumb_f0fc147fa4d73fc9f04568c0aef799ef

  • Piransko mestno pokopališče za območje mest in naselij: Piran, Portorož, Lucija, Strunjan, Parecag, Seča in delno Sečovlje;
  • Pokopališče Nova vas za območje naselja Nova vas;
  • Pokopališče Sv.Peter za območja naselij; Sv. Peter in delno Sečovelj, Dragonja;
  • Pokopališče Padna za območje naselja Padna.

Upravljalec vseh pokopališč v občini Piran je Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o.

Odlok o razglasitvi piranskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Piran

Na določenem pokopališču se pokopava:

  • vse umrle z območja, za katere je pokopališče namenjeno,
  • umrle iz sosednjega naselja ali kakšnega drugega kraja, če je umrli pred smrtjo tako želel, oziroma če tako želijo svojci umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopališče.

Thumb_80a6b45a4e900ad3184c65f0824fbda9    Thumb_80b0669b34137a1eeced5dfb88ef9a57    Thumb_9871e3591a7f6361e19142452e3c7f15

 

Zgodovina 200 let pokopališča Piran

History 200 years of cemitery Piran

ELABORAT PREDLOGA ZA RAZGLASITEV PIRANSKEGA POKOPALIŠČA ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

ELABORATO CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROCLAMAZIONE DEL CIMITERO CIVICO DI PIRANO A MONUMENTO CULTURALE DI IMPORTANZA LOCALE

Piran pokopališče KATALOG

Karta grobov z režimi pdf