Zbiranje in odvajanje odpadne vode

Kanalizacijski sistem v Občini Piran poteka po izredno razgibanem terenu in pod morsko gladino. Zato komunalna  odpadna voda ne more pritekati na čistilne naprave gravitacijsko, temveč preko črpališč. V črpališčih so črpalke, katere dvignejo komunalno odpadno vodo na višjo nadmorsko višino. Na celotnem kanalizacijskem sistemu je petnajst takih črpališč.

Večji primarni kanalizacijski kolektorji, ki zbirajo in odvajajo komunalno odpadno vodo do čistilne naprave Piran so:

  • Kolektor Lucija – Portorož je dolg preko 8 km, opremljen s štirimi polžnimi in dvema centrifugalnima črpališčema. Premer kolektorja znaša od 400 do 1100 mm. Poteka pretežno pod gladino morja.
  • Kolektor Strunjan – Fiesa – Bernardin je dolg okrog 6 km in opremljen s tremi centrifugalnimi črpališči.  Značilnost tega kolektorja je premagovanje višin čez 90 m.
  • Kolektor Piran – je opremljen s centrifugalnima črpališčema na Punti in glavnem pomolu. Od črpališča na pomolu pa do parkirišča pred Piranom poteka kolektor premera 400 mm po morskem dnu.

V nekaterih delih mesta je poleg kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadne komunalne vode tudi padavinski kanalizacijski sistem, ki odvaja padavinsko vodo v potok Fazan ali direktno v morje.