Kosovni odpadki

Ločeno zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka vsak petek na različnih zbirnih mestih.

Občani lahko med akcijami brezplačno pripeljejo dotrajane kose pohištva, sanitarno keramiko, električne gospodinjske aparate in vse ostale odpadke, ki zaradi velikosti, oblike, teže in sestave niso primerni za oddajo v zabojnik ali vrečo za mešane komunalne odpadke.

Pri razvrščanju kosovnih odpadkov v prave zbirne posode vam pomoč nudi naše osebje.

Gospodinjstva v starem mestnem jedru Pirana, ki so vključena v sistem rednega odvoza odpadkov, imajo dvakrat letno možnost tudi naročila brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov. Maksimalna količina kosovnih odpadkov, ki bo brezplačno prevzeta, ne sme presegati 2,5 m³.

Datumi in lokacije akcij za leto 2024: