Odpadna električna in elektronska oprema

Električna in elektronska oprema vsebuje nevarne snovi, zato je potrebno pazljivo ravnanje.

Dotrajane električne in elektronske aparate lahko predate tudi ob akcijah ločenega zbiranja kosovnih odpadkov oziroma prinesete v zbirni center v Dragonji.

Navodila za ločevanje odpadkov