Urnik

Za naročilo pogreba, informacije o pokopih, plačilo računov, sklepanje pogodbe o najemu, … je pisarna za stranke odprta od ponedeljka do petka od 08:00 do 10:00 in od 11:00 do 13:00 ure.
Mrliške veže so po 16. členu odloka o pokopališkem redu odprte:

  • V zimskem času od 7.00 do 18.00 ure
  • V letnem času od 6.00 do 20.00 ure

Izven predpisanega časa obiski niso dovoljeni, razen v izjemnih primerih, z dovoljenjem upravljalca pokopališča.

Uro pogreba skušamo prilagoditi želji stranke.

Telefonska številka pisarne – 05 6175 083 ali vodje pokopališče – 041 633 342

Za nujne primere (smrt na domu, smrt v domu upokojencev …) smo dosegljivi 24 ur dnevno nadežurni telefon 031 629 475.