Čiščenje komunalne odpadne vode

Centralna komunalna čistilna naprava Piran

Na Centralni komunalni čistilni napravi (CKČN) Piran se zbira komunalna in padavinska odpadna voda iz Pirana, Portoroža, Lucije, Seče, Fiese, Strunjana in Malije iz Izolske občine. Veliko je tudi morske vode, zaradi vdorov v kanalizacijski sistem, predvsem v starem mestnem jedru Pirana.

V letu 2009 se je obnovila in dogradila nova ČN, ki poleg mehanske vključujejo tudi biološko in terciarno stopnjo čiščenja komunalne odpadne vode. Zmogljivost ČN je 33.000 enot.

Objekti na CKČN so: vhodno črpališče, fine grablje, peskolov z lovilcem maščob, štirje sekvenčni bazeni, kjer poteka biološko in terciarno čiščenje odpadne vode, objekt petih puhal, zgoščevalec in zalogovnik blata, naprava za strojno zgoščanje blata, zračni filter mehanskega in biološkega čiščenja ter naprava za sprejem blata iz greznic in malih čistilnih naprav.

Odvajanje prečiščene vode je po dveh podmorskih izpustih dolžine 3600 m in 3450 m z difuzorjem na koncu.

Nova ČN v Piranu je del projekta Odvajanja in čiščenja odpadnih voda treh obalnih občin, ki poteka v okviru Nacionalnega programa varstva okolja, katerega je Državni zbor RS sprejel leta 1999 in temelji na smernicah evropske skupnosti.

 

Male komunalne čistilne naprave v Občini Piran

  • Komunalna čistilna naprava Sveti Peter, zmogljivost 200 enot
  • Komunalna čistilna naprava Dragonja, zmogljivost 1000 enot
  • Komunalna čistilna naprava Nova vas, zmogljivost 200 enot
  • Komunalna čistilna naprava Padna, zmogljivost 200 enot
  • Komunalna čistilna naprava Orešje, zmogljivost 200 enot

To so naprave z mehansko in biološko stopnjo čiščenja samo komunalne odpadne vode. Komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Padavinska voda ne sme biti speljana v kanalizacijo, po kateri se odvaja samo komunalne odpadne voda.

Biološko čiščenje komunalne odpadne vode je zagotovljeno z rotirajočim kontaktorjem EKOROL – 22, za katerega je značilna majhna poraba energije in nezahtevno upravljanje. Presežno blato, ki nastaja pri čiščenju komunalne odpadne vode se odvaža na čistilno napravo v Piran. Zmogljivost malih komunalnih čistilnih naprav je premajhna za sprejem grezničnih vsebin ali blata iz malih individualnih – hišnih čistilnih naprav.

♦ Komunalna čistilna naprava Sečovlje, zmogljivost 2000 enot

Na komunalni čistilni napravi Sečovlje se zbira samo komunalna odpadna voda iz Sečovelj in Parecaga.

V letu 2012 se je obnovila in dogradila nova ČN, ki vključuje mehansko, biološko in terciarno stopnjo čiščenja komunalne odpadne vode.

Objekti na ČN so: vhodno črpališče, grablje, peskolov z lovilcem maščob, dva aeracijska bazena, kjer poteka biološko in terciarno čiščenje odpadne vode, kineta za UV  dezinfekcijo odpade vode in objekt puhal.

Presežno blato, ki nastaja pri čiščenju komunalne odpadne vode se odvaža na čistilno napravo v Piran.

Odvajanje prečiščene vode je v kanal potoka Drnica.

Zmogljivost naprave je premajhna za sprejem grezničnih vsebin ali blata iz malih individualnih – hišnih čistilnih naprav.