Predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki

Pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju občine Piran (maj 2021)

Načrt zbiranja odpadkov v občini Piran JP OKOLJE Piran, d.o.o. maj 2017

Sklep Župana Načrt zbiranja odpadkov v občini Piran 2017

Priloga 1 – LETNI PROGRAM ZBIRANJA ODPADKOV V OBČINI PIRAN ZA LETO 2017

Priloga 1a – Program ločenega zbiranja kosovnih odpadkov za leto 2017

Priloga 1b – Program zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev za leto 2017

Priloga 2 – LIST 1 – PIRAN PORTOROZ

Priloga 2 – LIST 2 – STRUNJAN

Priloga 2 – LIST 3 – LUCIJA

Priloga 2 – LIST 4 – SECA VINJOLE

Priloga 2 – LIST 5 – PARECAG

Priloga 2 – LIST 6 – SECOVLJE

Priloga 2 – LIST 7 – DRAGONJA IN SvPETER

Priloga 2 – LIST 8 – NOVA VAS IN PADNA

Klasifikacijska št odpadkov Priloga 1 končna tehnični pravilnik 07052012

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Piran UL RS št 5 2012

Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran  UL RS št66 2012

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran UL RS št66 2012

Sklep OS o potrditvi predlogov cen posameznih storitev obveznih gospodarskih JS ravnanja s komunalnimi odpadki 2020