Promet

Na podlagi Odloka o cestnoprometni ureditvi v občini Piran (Uradni list RS, št. 49/2003) je Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. upravljavec mirujočega prometa v občini Piran.

PARKIRNI RED ZA UPORABO PARKIRIŠČ

Seznam parkirnih površin s katerimi upravlja Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.:

PARKIRANJE V PIRANU
V mestu Piran lahko parkirajo stanovalci mestnega jedra Piran, ki so za svoje vozilo pridobili ustrezni abonma, imetniki rezerviranih parkirnih mest ter vsi ostali naključni obiskovalci.

N1-spletna stran - Piran-Fiesa

PARKIRIŠČE FORNAČE
Parkirišče Fornače je namenjeno parkiranju naslednjih imetnikov abonmajev – dovolilnic:

  • Občani s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran;
  • najemniki stanovanj v ožjem delu mesta Piran (posamezniki morejo izkazati razlog bivanja, šolanja, zaposlitve);
  • invalidi (občani ožjega dela mesta Piran);
  • občani s stalnim prebivališčem, lastniki garaž in parkirnih mest na območju parkirišča Fornače (za zapornico).

BREZPLAČEN PREVOZ
V okviru urejanja mirujočega prometa v Piranu Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. opravlja brezplačni prevoz potnikov na relaciji parkirišče Fornače – Tartinijev trg – Fornače, ter štirikrat dnevno do pokopališča v Piranu. Brezplačni prevoz opravljamo z dvema avtobusoma.

Splošni pogoji_promet_Prevoz-živali

GARAŽNA HIŠA ARZE V PIRANU PRI POKOPALIŠČU
Kapaciteta GH – 210 osebnih vozil
V garažni hiši ARZE lahko parkirajo vsi imetniki ustreznih abonmajev kakor tudi vsi naključni obiskovalci. Garažna hiša deluje avtomatsko. Naključni obiskovalci parkirni listek nosijo s seboj saj ga potrebujejo za plačilo parkirnine na dveh plačilnih avtomatih, ki sta nameščena na peš vhodih/izhodih v garažno hišo. Parkirnina se plačuje na podlagi veljavnega cenika.

ZUNANJE PARKIRIŠČE ARZE

Parkiranje na zunanjem parkirišču Arze se plačuje po veljavnem ceniku.

PARKIRANJE V FIESI
V Fiesi se parkirnina zaračunava v času od 1.4. do 30.9. v letu. Parkirnina se plačuje na parkirnih avtomatih, na podlagi veljavnega cenika. V preostalem obdobju je parkiranje v Fiesi brezplačno. Upravičenci po odloku lahko pridobijo tudi ustrezni abonma.

PARKIRANJE V PORTOROŽU

N1-spletna stran - Portorož
Na vmesnem pasu med obema cestiščema ter na posamičnih manjših parkiriščih so postavljeni parkirni avtomati za plačilo parkirnine. Parkirnina se plačuje po veljavnem ceniku. Upravičenci po odloku lahko pridobijo ustrezen abonma.

PARKIRANJE V LUCIJI

N1-spletna stran - Lucija
Parkirnina se plačuje po veljavnem ceniku.

V Luciji imamo v upravljanju parkirna mesta pred Zdravstvenim domom Lucija, ki so namenjena obiskovalcem zdravstvenega doma ter stanovalcem na naslovu Obala 105 – 107. Uro parkiranja je potrebno označiti (dovoljena max. 1 ura parkiranja) oz. na vidno mesto postaviti parkirni abonma. Urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo občine Piran na podlagi strankine vloge izda mnenje za parkiranje na parkirišču pred Zdravstvenim domom (sprememba po končani izgradnji Zdravstvenega doma).

PARKIRANJE NA SEČI IN V STRUNJANU

N1-spletna stran - Seča-Ribič in Strunjan
Parkirišče »Stjuža« v Strunjanu in parkirišče “Škvera” na Seči se plačujeta celo leto. Upravičenci po odloku lahko pridobijo ustrezen abonma.

KAKO DO MESEČNEGA ABONMAJA ZA PARKIRANJE?                                                             

Za pridobitev abonmaja za parkiranje v mestu Piran se je potrebno obrniti na Komisijo za ugotavljanje upravičenosti do abonmaja, ki deluje na občini Piran. Komisija na podlagi vloge in zahtevanih dokazil ugotavlja upravičenost.

Na podlagi pozitivnega mnenja Komisije za ugotavljanje upravičenosti do pridobitve abonmaja, lahko Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. izda ustrezni abonma, ki ga stranke prevzamejo v prostorih našega podjetja.

Za pridobitev abonmajev na ostalih parkirnih površinah, s katerimi upravljamo, je potrebno izpolnjevati pogoje za eno od kategorij, ki je določena v sklepu o določitvi tarif za parkiranje.Na podlagi Odloka o cestnoprometni ureditvi v občini Piran (Uradni list RS, št. 49/2003) je Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. upravljavec mirujočega prometa v občini Piran.

PARKIRNI RED ZA UPORABO PARKIRIŠČ

Seznam parkirnih površin s katerimi upravlja Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.:

PARKIRANJE V PIRANU
V mestu Piran lahko parkirajo stanovalci mestnega jedra Piran, ki so za svoje vozilo pridobili ustrezni abonma, imetniki rezerviranih parkirnih mest ter vsi ostali naključni obiskovalci.

N1-spletna stran - Piran-Fiesa

PARKIRIŠČE FORNAČE
Parkirišče Fornače je namenjeno parkiranju naslednjih imetnikov abonmajev – dovolilnic:

  • Občani s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran;
  • najemniki stanovanj v ožjem delu mesta Piran (posamezniki morejo izkazati razlog bivanja, šolanja, zaposlitve);
  • invalidi (občani ožjega dela mesta Piran);
  • občani s stalnim prebivališčem, lastniki garaž in parkirnih mest na območju parkirišča Fornače (za zapornico).

BREZPLAČEN PREVOZ
V okviru urejanja mirujočega prometa v Piranu Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. opravlja brezplačni prevoz potnikov na relaciji parkirišče Fornače – Tartinijev trg – Fornače, ter štirikrat dnevno do pokopališča v Piranu. Brezplačni prevoz opravljamo z dvema avtobusoma.

Splošni pogoji_promet_Prevoz-živali

GARAŽNA HIŠA ARZE V PIRANU PRI POKOPALIŠČU
Kapaciteta GH – 210 osebnih vozil
V garažni hiši ARZE lahko parkirajo vsi imetniki ustreznih abonmajev kakor tudi vsi naključni obiskovalci. Garažna hiša deluje avtomatsko. Naključni obiskovalci parkirni listek nosijo s seboj saj ga potrebujejo za plačilo parkirnine na dveh plačilnih avtomatih, ki sta nameščena na peš vhodih/izhodih v garažno hišo. Parkirnina se plačuje na podlagi veljavnega cenika.

ZUNANJE PARKIRIŠČE ARZE

Parkiranje na zunanjem parkirišču Arze se plačuje po veljavnem ceniku.

PARKIRANJE V FIESI
V Fiesi se parkirnina zaračunava v času od 1.4. do 31.8. v letu. Parkirnina se plačuje na parkirnih avtomatih, na podlagi veljavnega cenika. V preostalem obdobju je parkiranje v Fiesi brezplačno. Upravičenci po odloku lahko pridobijo tudi ustrezni abonma.

PARKIRANJE V PORTOROŽU

N1-spletna stran - Portorož
Na vmesnem pasu med obema cestiščema ter na posamičnih manjših parkiriščih so postavljeni parkirni avtomati za plačilo parkirnine. Parkirnina se plačuje po veljavnem ceniku. Upravičenci po odloku lahko pridobijo ustrezen abonma.

PARKIRANJE V LUCIJI

N1-spletna stran - Lucija
Parkirnina se plačuje po veljavnem ceniku.

V Luciji imamo v upravljanju parkirna mesta pred Zdravstvenim domom Lucija, ki so namenjena obiskovalcem zdravstvenega doma ter stanovalcem na naslovu Obala 105 – 107. Uro parkiranja je potrebno označiti (dovoljena max. 1 ura parkiranja) oz. na vidno mesto postaviti parkirni abonma. Urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo občine Piran na podlagi strankine vloge izda mnenje za parkiranje na parkirišču pred Zdravstvenim domom (sprememba po končani izgradnji Zdravstvenega doma).

PARKIRANJE NA SEČI IN V STRUNJANU

N1-spletna stran - Seča-Ribič in Strunjan
Parkirišče »Stjuža« v Strunjanu in parkirišče “Škvera” na Seči se plačujeta celo leto. Upravičenci po odloku lahko pridobijo ustrezen abonma.

KAKO DO MESEČNEGA ABONMAJA ZA PARKIRANJE?                                                             

Za pridobitev abonmaja za parkiranje v mestu Piran se je potrebno obrniti na Komisijo za ugotavljanje upravičenosti do abonmaja, ki deluje na občini Piran. Komisija na podlagi vloge in zahtevanih dokazil ugotavlja upravičenost.

Na podlagi pozitivnega mnenja Komisije za ugotavljanje upravičenosti do pridobitve abonmaja, lahko Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. izda ustrezni abonma, ki ga stranke prevzamejo v prostorih našega podjetja.

Za pridobitev abonmajev na ostalih parkirnih površinah, s katerimi upravljamo, je potrebno izpolnjevati pogoje za eno od kategorij, ki je določena v sklepu o določitvi tarif za parkiranje.