Pokopališka in pogrebna dejavnost

Pokopališča na območju Občine Piran

Thumb_0060d1031167f08d0762c23445d65e0a     Thumb_f0fc147fa4d73fc9f04568c0aef799ef

  • Piransko mestno pokopališče za območje mest in naselij: Piran, Portorož, Lucija, Strunjan, Parecag, Seča in delno Sečovlje;
  • Pokopališče Nova vas za območje naselja Nova vas;
  • Pokopališče Sv.Peter za območja naselij; Sv. Peter in delno Sečovelj, Dragonja;
  • Pokopališče Padna za območje naselja Padna.

Upravljalec pokopališča v Piranu  je Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o, ostala navedena pokopališča pa upravljajo posamezne Krajevne skupnosti: Nova vas, Padna in Sv. Peter.

Na določenem pokopališču se pokopava:

  • vse umrle z območja, za katere je pokopališče namenjeno,
  • umrle iz sosednjega naselja ali kakšnega drugega kraja, če je umrli pred smrtjo tako želel, oziroma če tako želijo svojci umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopališče.

Thumb_80a6b45a4e900ad3184c65f0824fbda9    Thumb_80b0669b34137a1eeced5dfb88ef9a57    Thumb_9871e3591a7f6361e19142452e3c7f15

 

Zgodovina 200 let pokopališča Piran

History 200 years of cemitery Piran