Odpadni tekstil

V občini smo na več lokacijah namestili posebne zabojnike, v katere lahko odlagate STARE OBLEKE in IZDELKE IZ TEKSTILA, STARE ČEVLJE ter STARE IGRAČE.

IMG_7987    IMG_7984

Zaradi lažjega odvoza je pomembno le to, da jih odlagate v plastičnih vrečkah.

Lokacije zabojnikov za zbiranje odpadnega tekstila – Navodila za ločevanje odpadkov, str. 16

Navodila za ločevanje odpadkov