Cenik ravnanja z odpadki, ki vsebujejo azbest

RAVNANJE Z ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST €/t             311,00
RAVNANJE Z ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST €/kg               0,311

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Sklep cenika zbiranja odpadkov, ki vsebujejo azbest