Cenik ravnanja z odpadki, ki vsebujejo azbest

RAVNANJE Z ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST €/t             243,74
RAVNANJE Z ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST €/kg               0,243

9,5% davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.