Cenik Jernejev kanal

VREDNOSTI NADOMESTILA ZA VZDRŽEVANJE IN OBNAVLJANJE VODNEGA IN PRIOBALNEGA OBMOČJA ZAČASNIH PRIVEZOV (VZDRŽEVALNINE)
Dolžina plovila (v m) Višina vzdrževalnine (EUR) Zbiranje in odvoz odpadkov s plovil (EUR)
do 4,50 345,78 9,22
od 4,51 do 5,50 469,41 9,22
od 5,51 do 6,50 613,87 9,22
od 6,51 do 7,50 863,46 9,22
od 7,51 do 8,50 1.156,98 9,22
od 8,51 do 9,50 1.418,16 9,22
od 9,51 do 10,50 1.685,02 9,22
od 10,51 do 11,50 1.947,37 9,22
od 11,51 do 12,50 2.213,10 9,22
od 12,51 do 13,50 2.384,90 9,22
od 13,51 do 14,50 2.556,69 9,22

DDV ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Dnevno nadomestilo za uzurpacijo prostora znaša 100 EUR.

Uradni List Cenik Jernejev Kanal

 

DVIG PLOVILA IN PREVOZ PLOVILA DO DRAGONJE
EUR
Dolžina plovila do 6 m 350,00
Dolžina plovila od 6 m do 8 m 450,00

HRAMBA PLOVILA – dolžina do 6m
 
EUR
Dnevna hramba 15,00
Mesečna hramba 300,00

HRAMBA PLOVILA – dolžina od 6m do 8m
EUR
Dnevna hramba 20,00
Mesečna hramba 400,00

V cenah ni vštet DDV.