Cenik posameznih javnih služb storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 2017

Dokumenti

Priloga 1 Prikaz sodil za razdelitev stroškov po posameznih javnih službah 2017

Priloga 2 Pretvorba izražene cene v kg na obstoječe m3 in porazdelitev med uporabniki 2017

Priloga 3 Prikaz obračuna cen storitev javne službe storitve za gospodinjstva ZiPg po predračunski ceni 2017

Priloga 4 Prikaz cene ravnanja z odpadki po uporabnikih 2017

Priloga 5 Izračun cene glede na volumen posode – vreče 2017

Sklep OS o potrditvi cen posameznih JS storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 2017