Cenik parkiranja

SKLEP  O  DOLOČITVI TARIF ZA  PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU V LUCIJI (TERME ČATEŽ)

Višina mesečnega abonmaja za parkiranje vozil na parkirišču v Luciji (Terme Čatež) znaša 13,00 EUR.

Sklep – cena abonmaja Parkirišče Terme Čatež

 

SKLEP  O  DOLOČITVI TARIF ZA  PARKIRNINE

1.  S tem sklepom se določi višina parkirnine na javnih parkirnih površinah, ki so opredeljene v skladu z odlokom.

Zunanje parkirišče Fornače se določi kot območje rezerviranih parkirnih površin za imetnike vseh vrst abonmajev – dovolilnic (modra, rdeča, rumena) in za:

–    občani s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran za drugi in vsak nadaljnji    avtomobil v gospodinjstvu

–    najemnike stanovanj (z začasnim bivanjem) na območjih ožjega dela mesta Piran in Fornač

–    invalide (občani območij ožjega dela mestnega jedra in Fornač)

–    občane s stalnim prebivališčem, lastnike garaž in parkirnih mest na območju parkirišča Fornače (za zapornico)

–    zaposlene na območju ožjega dela mesta Piran in območja Fornač.

 

2.  Tarife za parkiranje so:

a.) VELIKO PARKIRIŠČE FORNAČE

tarifa v EUR
– mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran 13,00
– mesečno parkiranje vozil najemnikov stanovanj v ožjem delu mestnega jedra Pirana (z začasnim bivanjem)in Fornač (za zaporo), ki se izkažejo s pogodbo o najemu, kjer morajo posamezniki izkazati razloge bivanja (šolanje, zaposlitev,…) 13,00
– mesečno parkiranje vozil invalidov (občani ožjega dela mesnega jedra Pirana in Fornač (za zapornico) ter najemniki stanovanj na teh območjih), ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda Upravna enota, na podlagi odločbe o invalidnosti 5,00
– mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposlenih na območju ožjega dela mesta Piran 13,00
– občani s stalnim prebivališčem in lastniki garaž ter parkirnih mest na območju parkirišča Fornače (za zapornico) brezplačno

b.) GARAŽNA HIŠA ARZE

– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur) 1,20
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 12,00
– tedensko parkiranje (predplačilo) 60,00
– mesečno parkiranje (predplačilo) 90,00
– mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb, zaposlenih na območju ožjega dela mesta Piran (študenti, dijaki) 20,00
– mesečno parkiranje vozil občanov s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in območja Fornač, 20,00
– mesečno parkiranje vozil / ostali lastniki  nepremičnin na območju ožjega dela mesta Piran 30,00
– najemniki stanovanj v ožjem delu mesta Piran, ki se izkažejo s pogodbo o najemu, kjer morajo posamezniki izkazati razloge bivanja (šolanje, zaposlitev,…) 20,00
– mesečno parkiranje uporabnikov športnega objekta (stadion, dvorana), samo v popoldanskem času od 15. do 22. ure 5,00
– invalidi (občani ožjega dela mesta Piran), ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda Upravna enota, na podlagi odločbe o invalidnosti 5,00
– za izgubo parkirnega listka 60,00

Imetnikom mesečnih abonmajev (s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mestna Piran; fizičnim osebam zaposlenim na območju ožjega dela mesta Piran) za garažno hišo je z istim vstopno – izstopnim medijem omogočeno parkiranje tudi na območju zunanjega parkirišča Fornače.

Zaradi prezasedenosti garažne hiše Arze do nadaljnjega ne izdajamo mesečnih abonmajev.

Najem rezerviranega parkirnega mesta v garažni hiši Arze za potrebe hotelov v ožjem mestnem jedru (max. število najetih parkirnih mest je 15 % števila sob v hotelu) znaša 150,00 EUR/mesec za eno rezervirano parkirno mesto.

ZUNANJE PARKIRIŠČE ARZE

– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur parkiranja)  1,20 €

– dnevno parkiranje (nad 10 ur)  12,00 €

– tedensko  parkiranje  72,00 €

 

3.PARKIRANJE NA OBMOČJU OŽJEGA DELA MESTA PIRAN

A.)  Mesečne tarife:

– uporabniki lastniških garaž in parkirnih prostorov izven javnih površin za svoja vozila brezplačno
– občani s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran (imajo pravico parkiranja tudi na zunanjem parkirišču Fornače) 13,00
– ostali lastniki nepremičnin v zeleni coni I (imajo pravico parkiranja le v zeleni coni I) 20,00
– za izgubo parkirnega listka 60,00
– uporabniki rezerviranih parkirnih prostorov (za parkirno mesto) 50,00
– pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju ožjega dela mesta Piran za obdobje:
  • od 1.1. do 31.5. in od 1.9. do 31.12. v letu
40,00
  • od 1.6. do 31.8. v letu
80,00
– invalidi (občani ožjega dela mesta Piran), ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda Upravna enota, na podlagi odločbe o invalidnosti brezplačno

Tarife mesečnih abonmajev in drugega parkiranja vključujejo tudi brezplačen prevoz na linijah parkirišče Fornače – mesto Piran in pokopališče Piran – mesto Piran.

Upravičencem do abonmaja – dovolilnice za lastnike nepremičnin (in najemnikom stanovanj) na območju modre cone je zagotovljeno mesečno 10 urno parkiranje na območju ožjega mestnega jedra, v primeru prekoračitev se uporablja veljavni cenik, ki velja za parkiranje na Tomažičevem trgu.

B.)   Parkiranje na Tomažičevem trgu (za voznike, ki nimajo dovolilnic):

I.) Poletna tarifa    (15.6. – 31.8.)
– vsaka začeta ura parkiranja 5,00
II.) Zimska tarifa     (1.9. – 14.6.)
–  vsaka začeta ura parkiranja 3,00

Invalidi, ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda Upravna enota, na podlagi odločbe o invalidnosti, imajo 80 % popust za plačilo parkirnine na Tomažičevem trgu.
V primeru zasedenosti teh parkirnih mest se voznike preusmeri na ostala razpoložljiva parkirišča.

C.) Občanom občine Piran in  tistim upravičencem, ki utemeljijo vstop v območje ožjega mestnega jedra, se izda kartica kot vstopno – izstopni medij za vstop v ožje mestno jedro, ki dovoljuje vsakokratno 30 min. zadrževanje.

Utemeljeni razlogi za pridobitev kartice s strani upravičencev, ki niso občani, so v primeru potrebe po rednih oziroma ponavljajočih prevozov: sorodstveno razmerje, zdravstveni in drugi socialni vzroki ter razlogi iz naslova dela. Upravičenec mora svojo utemeljitev dokumentirati z ustreznim dokazilom in izjavo o resničnosti podatkov.

Mesečna  tarifa  za to vstopno kartico znaša 5,00
V primeru prekoračitev opredeljenega 30 min. zadrževanja se zaračuna tarifa po veljavnem ceniku, ki velja za parkiranje na Tomažičevem trgu.
Enkraten vstop turističnega avtobusa v ožji del mesta Piran – do avtobusne postaje do 30 min. kratkotrajnega parkiranja/vstopa brezplačno
nad 30 min. kratkotrajnega parkiranja/vstopa 100,00

4.PARKIRANJE NA OBMOČJU PORTOROŽA

a.) V obdobju od 1.5. – 30.9. se plačuje parkirnina od križišča ceste Obala s Solinsko potjo do prvega krožišča v Luciji pri trgovini Mercator:

– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur parkiranja) 1,20
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 12,00
– tedensko parkiranje 72,00
– mesečni pavšal za pravne osebe (samo za osebna vozila) 60,00

b.) V obdobju od 1.10. – 30.4. se plačuje parkirnina od križišča ceste Obala s Solinsko potjo do Koprskega križišča v obe smeri:

– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur parkiranja) 1,20
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 12,00
–  tedensko  parkiranje 72,00
– mesečni pavšal za pravne osebe (samo za osebna vozila) 40,00

c.) Parkiranje na vseh ostalih plačljivih parkirnih površinah v Portorožu – plačuje se skozi vse leto

– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur parkiranja) 1,20
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 12,00
– tedensko  parkiranje 72,00

5. PARKIRANJE NA OBMOČJU TPC LUCIJA 

(območje TPC Lucija oklepajo cesta Obala, Cesta solinarjev, odcep za Mercator in dovozna pot v enosmerno vozišče AP Lucija)

– prva ura 0,10
– vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur) 0,50
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 5,00

Parkirnina se plačuje skozi vse leto in se plačuje v dneh od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure in ob sobotah od 7.00 do 13.00 ure. Ob nedeljah se parkirnina ne plačuje.

6. PARKIRANJE NA OBMOČJU FIESE (ZELENA CONA II)

– od 1.6. do 31.8. v letu vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur) 1,00
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 10,00
– tedensko parkiranje 60,00
Upravičencem zelenih abonmajev iz območja zelene cone I – IX. korpus in modrih abonmajev v ožjem mestnem jedru Piran se omogoči  pridobitev mesečnega abonmaja za vstop na območje Fiese (zelene cone II) in sicer za obdobje 1.6. do 31.8. v letu v znesku 13,00

7.

Izdaja vstopno – izstopnega medija znaša 5,00
Nadomestilo za ponovni priklop magnetne kartice oziroma drugega pripomočka namenjenega odpiranju fizičnih zapor, ki je bil izklopljen zaradi neplačila parkirnine ali zlorabe, znaša 40,00
Uporabniki, za katere je bilo ugotovljeno, da nimajo plačane predpisane parkirnine in so bili obveščeni, da bo zoper njih uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačila, lahko v roku 3 dni plačajo nadomestilo v višini 12 EUR. V primeru plačila navedenega nadomestila Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. ne uvede predloga za začetek postopka o prekršku. Nadomestilo se lahko plača le na blagajni podjetja.

8. PARKIRANJE NA OBMOČJU STRUNJANA (STJUŽA)

a.) V obdobju od 1.5. – 30.9. v letu se plačuje parkirnina:

– prebivalci s stalnim prebivališčem na območju Strunjana brezplačno
– mesečno parkiranje občanov občine Piran 13,00
– mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana 13,00
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur parkiranja) 1,00
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 10,00
– tedensko parkiranje 60,00

Objava cenik 2.7.2020 CENIK PARKIRANJA NA OBMOČJU PARKIRIŠČA STRUNJAN – CENTER

b.) V obdobju od 1.10. – 30.4. v letu se plačuje parkirnina:

– prebivalci s stalnim prebivališčem na območju Strunjana brezplačno
– mesečno parkiranje občanov občine Piran 13,00
– mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana 13,00
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur parkiranja) 0,50
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 5,00
–  tedensko  parkiranje 30,00

9. PARKIRANJE NA OBMOČJU SEČE (ŠKVERA)

a.) V obdobju od 1.5. – 30.9. v letu se plačuje parkirnina:

– prebivalci s stalnim prebivališčem na območju Seče brezplačno
– mesečno parkiranje občanov občine Piran 13,00
– mesečno parkiranje zaposlenih na območju pri parkirišču (ribogojci, zaposleni v gostilni Ribič, zaposleni v popravljalnici bark, ostali zaposleni v bližini parkirišča) 13,00
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur parkiranja) 1,00
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 10,00
– tedensko parkiranje 60,00

b.) V obdobju od 1.10. – 30.4. v letu se plačuje parkirnina:

– prebivalci s stalnim prebivališčem na območju Seče brezplačno
– mesečno parkiranje občanov občine Piran 13,00
– mesečno parkiranje zaposlenih na območju pri parkirišču (ribogojci, zaposleni v gostilni Ribič, zaposleni v popravljalnici bark, ostali zaposleni v bližini parkirišča) 13,00
– vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur parkiranja) 0,50
– dnevno parkiranje (nad 10 ur) 5,00
– tedensko parkiranje 30,00

10.

Davek na dodano vrednost je vključen v ceno.

11.

S tem sklepom preneha veljati sklep št. 34401-3/1999 z dne 13.05.2011.

12.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati  s 01.05 2012.

13.

Izdelava kartončka (abonmaja) za upravičence do brezplačnega abonmaja in za naknadno izdelavo (npr. izgubljenega) kateregakoli abonmaja v enoti promet 3,00

 

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.