Cenik zbiranja ločeno zbranih odpadkov

CENIK ODVOZA LOČENO ZBRANE ODPADNE EMBALAŽE IZ DEJAVNOSTI
EUR/m³
ODVOZ LOČENO ZBRANE ODPADNE EMBALAŽE IZ DEJAVNOSTI 20,96

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Sklep cenika zbiranja odpadne embalaže iz dejavnosti.