Cenik zbiranja ločeno zbranih odpadkov

IV.  ODVOZ LOČENO ZBRANE ODPADNE EMBALAŽE IZ DEJAVNOSTI
ODVOZ LOČENO ZBRANE ODPADNE EMBALAŽE IZ DEJAVNOSTI €/ m³

            19,98

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.