Cenik posameznih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

Sklep o potrditvi predlogov cen posameznih storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki (2023)

PRILOGA 1 – Prikaz sodil za razdelitev stroškov po posameznih javnih službah (2023)

PRILOGA 2 -Pretvorba izražene cene v kg na obstoječe m3 in porazdelitev med uporabniki (2023)

PRILOGA 3 – Prikaz obračuna cen storitev vseh treh javnih služb – storitve za gospodinjstva ZiPg in gospodarstvo ZiPG po predračunski ceni (2023) 

PRILOGA 4 – Prikaz cene ravnanja z odpadki po uporabnikih (2023)

PRILOGA 5 -Izračun cene glede na volumen posode – vreče (2023)

PRILOGA 6 – Porazdelitev stroškov obdelave in odlaganja odpadkov med uporabniki iz gospodinjstev (2023)

PRILOGA 7 – Prikaz mesečnega obračuna ravnanja z odpadki po uporabnikih

 


Arhiv cenikov:

Sklep OS o potrditvi predlogov cen posameznih storitev obveznih gospodarskih JS ravnanja s komunalnimi odpadki (2020)

Priloga 1 – Prikaz sodil za razdelitev stroškov po posameznih javnih službah (2020)

Priloga 2 – Pretvorba izražene cene v kg na obstoječe m3 in porazdelitev med uporabniki (2020)

Priloga 3- Prikaz obračuna cen storitev vseh treh javnih služb – storitve za gospodinjstva ZiPg in gospodarstvo ZiPG po predračunski ceni (2020)

Priloga 4 – Prikaz cene ravnanja z odpadki po uporabnikih (2020)

Priloga 5 – Izračun cene glede na volumen posode – vreče (2020)

Priloga 6 – Porazdelitev stroškov obdelave in odlaganja odpadkov med uporabniki iz gospodinjstev (2020)

 

Sklep OS o potrditvi cen posameznih JS storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (2017)

Priloga 1 Prikaz sodil za razdelitev stroškov po posameznih javnih službah 2017

Priloga 2 Pretvorba izražene cene v kg na obstoječe m3 in porazdelitev med uporabniki 2017

Priloga 3 Prikaz obračuna cen storitev javne službe storitve za gospodinjstva ZiPg po predračunski ceni 2017

Priloga 4 Prikaz cene ravnanja z odpadki po uporabnikih 2017

Priloga 5 Izračun cene glede na volumen posode – vreče 2017