Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2021

Obračunana omrežnina (glede na različne zmogljivosti priključkov):

Vodomer Odvajanje Čiščenje Skupaj EUR/mesec
DN 13, 15, 20 1,9450 3,4492 5,3942
DN 25, 30, 32 5,8350 10,3476 16,1826
DN 40 19,4501 34,4919 53,9420
DN 50 29,1752 51,7378 80,9130
DN 80 97,2507 172,4594 269,7101
DN 100 194,5014 344,9188 539,4202
DN 150 389,0028 689,8375 1078,8403

Povprečna cena za izvajanje storitve odvajanja in čiščenja komunalnih padavinskih in odpadnih voda, ki se obračuna po m3 porabljene vode:

Odvajanje Čiščenje Skupaj
EUR/mesec
IZVAJANJE STORITVE v EUR/m3 0,5945 0,6486 1,2431

Cena za izvajanje storitev nepretočnih greznic, obstoječih greznic in MKČN:

Omrežnina
EUR/mesec
Izvajanje storitve
EUR/m3
GREZNICE 3,4492 0,3864

Cena za izvajanje storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se obračuna po m3 porabljene vode, po predlaganih tarifnih skupinah uporabnikov:

Odvajanje Čiščenje Skupaj
EUR/mesec
Gospodinjstva in drugi mali uporabniki 0,4846 0,3705 0,8551
Veliki uporabniki 0,8237 1,2287 2,0524

Sklep OS o potrditvi cene izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode