Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Obračunana omrežnina (glede na različne zmogljivosti priključkov):

Vodomer Odvajanje Čiščenje Skupaj EUR/mesec
DN 13, 15, 20 1,9415 1,5705 3,5120
DN 25, 30, 32 5,8245 4,7114 10,5359
DN 40 19,4151 15,7046 35,1197
DN 50 29,1226 23,5569 52,6795
DN 80 97,0754 78,5229 175,5984
DN 100 194,1509 157,0458 351,1967
DN 150 388,3017 314,0917 702,3934

Povprečna cena za izvajanje storitve odvajanja in čiščenja komunalnih padavinskih in odpadnih voda, ki se obračuna po m³ porabljene vode:

Odvajanje Čiščenje Skupaj
EUR/mesec
IZVAJANJE STORITVE v EUR/m³ 0,6317 0,8356 1,4673

Cena za izvajanje storitev nepretočnih greznic, obstoječih greznic in MKČN:

Omrežnina
EUR/mesec
Izvajanje storitve
EUR/m³
GREZNICE 1,5705 0,6199

Cena za izvajanje storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se obračuna po m³ porabljene vode, po predlaganih tarifnih skupinah uporabnikov:

Odvajanje Čiščenje Skupaj
EUR/mesec
Gospodinjstva in drugi mali uporabniki 0,5404 0,5351 1,0754
Veliki uporabniki 0,7971 1,3795 2,1766

Sklep o potrditvi cene javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda (19.5.2023)

Sklep OS o potrditvi cene izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (19.11.2021)