Cenik pranja in najema kontejnerja

PRANJE KONTEJNERJA – 7-8 m³ 58,21
PRANJE KONTEJNERJA – 5 m³ 41,03
NAJEM KONTEJNERJA NA DAN – 7 m³ 6,19
NAJEM KONTEJNERJA NA DAN – 5 m³ 5,45
NAJEM POSODE ZA ODPADKE NA DAN – 1100 l 0,40
NAJEM POSODE ZA ODPADKE NA DAN – 240 l 0,11
RAVNANJE Z ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST €/t 271,43

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

 

Direktor družbe: Alen Radojkovič, spec.manag.