Cenik pranja in najema kontejnerja

PRANJE KONTEJNERJA – 7-8 m³               59,20
PRANJE KONTEJNERJA – 5 m³               41,73
NAJEM KONTEJNERJA NA DAN – 7 m³                 6,29
NAJEM KONTEJNERJA NA DAN – 5 m³                 5,54
NAJEM POSODE ZA ODPADKE NA DAN – 1100 l                 0,41
NAJEM POSODE ZA ODPADKE NA DAN – 240 l                 0,11
RAVNANJE Z ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST €/t 240,37

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

 

Direktor družbe: Alen Radojkovič