Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

1. PREVZEM POKOJNIKA S KRAJA SMRTI
PREVZEM POKOJNIKA 37,16
 2.  PREVZEM POKOJNIKA S KRAJA SMRTI NA KLIC POLICIJE  
PREVZEM POKOJNIKA NA KLIC 75,99
 3.  PREVOZ POKOJNIKA  
POGREBNI FURGON V OBČINI PIRAN 43,99
POGREBNI FURGON IZVEN OBČINE ZA KM 0,91
URA ČAKANJA VOZILA 21,55
4. PRIPRAVA IN UREDITEV POKOJNIKA TER POKOPNEGA MESTA  
PRIPRAVA POKOJNIKA 111,61
IZKOP IN ZASUTJE JAME PRI KLASIČNEM POKOPU 200,75
POGLOBITEV GROBA 29,51
IZKOP IN ZASUTJE JAME PRI ŽARNEM POKOPU 54,75
ODPIRANJE IN ZAPIRANJE GROBNICE 73,00
ČIŠČENJE IN UREDITEV GROBNICE 164,25
ODPIRANJE IN ZAPIRANJE ŽARNE NIŠE 18,25
CINJENJE KRSTE 18,25
EKSHUMACIJA POKOJNIKA PO POTEKU MIROVALNE DOBE (10 LET) 401,49
 5. POGREBNI OBRED  
  POGREBNI OBRED S KRSTO NA POKOPALIŠČU PIRAN  
POGREBNI OBRED vsebuje vse storitve pogrebnega osebja, najem mrliške vežice in mrliških vozičkov 307,58
POGREBNI OBRED – OTROCI 179,14
   POGREBNI OBRED Z ŽARO NA POKOPALIŠČU PIRAN  
POKOP V GROB ALI ŽARNO NIŠO vsebuje vse storitve pogrebnega osebja, najem mrliške vežice in mrliških vozičkov 221,65
   POGREBNI OBRED S KRSTO NA VAŠKIH POKOPALIŠČIH  
POGREBNI OBRED vsebuje vse storitve pogrebnega osebja 242,80
POGREBNI OBRED – OTROCI 179,14
   POGREBNI OBRED Z ŽARO NA VAŠKIH POKOPALIŠČIH  
POGREBNI OBRED vsebuje vse storitve pogrebnega osebja 193,16
RAZTROS PEPELA V MORJE vsebuje vse storitve pogrebnega osebja in ureditev potrebnih dovoljenj 121,52
 6.  DRUGE POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE  
NAJEM MRLIŠKE VEŽICE 28,49
UPORABA HLADILNE KOMORE ZA 24 UR 10,75
UPORABA HLADILNE KOMORE ZA NASLEDNJIH 24 UR 8,25
UPORABA TRANSPORTNE KRSTE 8,31
SPREMLJEVALEC PRI POGREBU /DODATNI ZASTAVONOŠA 13,97
DOPLAČILO ZA SPREMLJEVALCA 20,24
UREJANJE DOKUMENTOV 20,29
 7.  NAPISNE PLOŠČE IN SPOMENIKI  
POSTAVITEV GRAVIRANE NAPISNE PLOŠČICE ZA NAGROBNA OBELEŽJA 18,91
GRAVIRANJE NAPISA NA KAMNITO PLOŠČO 5,35
KAMNITA PLOŠČA 32,06
ODSTRANITEV SPOMENIKA 17,60
PRISTOJBINA ZA POSTAVITEV SPOMENIKA 9,48
 8.  OSMRTNICE
  OSMRTNICA PARTA 0,35
  Delo v nočnih urah – cene povečajo za 100%

Delo v popoldanskih urah in  ob sobotah – cene povečajo za 50%

Delo ob nedeljah in praznikih  -cene povečajo za 100%

  Ostali stroški (pogrebna oprema, stroški upepelitve, stroški objave osmrtnice na radiu itn.) se obračunavajo po nabavnih cenah z dodanimi 10% manipulativnimi stroški.

 


CENIK ZA NAJEMNINE GROBNIH PROSTOROV ZA LETO 2017

 LETNA NAJEMNINA DO 10 LET

ŽARNI GROB 8,72
OTROŠKI GROB 10,55
VRSTNI GROB 13,00
DRUŽINSKI GROB 24,87
DRUŽINSKA GROBNICA 30,78
LETNA NAJEMNINA NAD 10 LET
ŽARNI GROB 30,73
OTROŠKI GROB 34,15
VRSTNI GROB 54,89
DRUŽINSKI GROB 93,01
DRUŽINSKA GROBNICA 142,25
NAJEMNINA ZA KOSTNICO ( 10 let)  
Kostnica do 10 let 28,08
Kostnica nad 10 let 46,74
LETNA NAJEMNINA ZA CELICO V SKUPINSKI GROBNICI
Celica v skupinski grobnici 13,00
Celica v skupinski grobnici nad 15 let 13,00

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik. Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

Direktor družbe: Alen Radojkovič, spec.manag.