Cenik za izdajo strokovnih mnenj in soglasij

STROKOVNO MNENJE 60,80
SOGLASJA:  
-ZA POSTAVITEV PANOJA 58,15
-ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE 58,15
-ZA ZAPORO/PREKOP CESTE, ULICE 58,15
-ZA IZREDNI PREVOZ 82,31

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

Direktor družbe: Alen Radojkovič, spec.manag