Cenik za izdajo strokovnih mnenj in soglasij

III. CENIK ZA IZDAJO STROKOVNIH MNENJ IN SOGLASIJ  
STROKOVNO MNENJE

                61,84

 

SOGLASJA:  
ZA POSTAVITEV PANOJA

59,14

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE

59,14

ZA ZAPORO/PREKOP CESTE, ULICE

59,11

ZA IZREDNI PREVOZ

              83,71

 

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

Direktor družbe: Alen Radojkovič