Raziskave

Pomemben temelj dobrega strateškega načrtovanja aktivnosti podjetja v prihodnosti, so podatki o tem, kako naše dejavnosti vidijo, doživljajo in ocenjujejo naši uporabniki. Pri načrtovanju ukrepov za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki so nam pomembni podatki o tem, kakšen je njihov odnos do te problematike.

Danes predstavljajo odpadki enega največjih problemov sodobnega sveta, zato tudi mi nismo izjema.

Raziskali smo stališča in prakse prebivalcev Občine Piran o ločenem zbiranju odpadkov. Ugotovitve strokovnjakov Znanstveno raziskovalnega središča Koper lahko preberete in tudi sami razmislite o vašem odnosu do odpadkov.

Raziskava o ločenem zbiranju odpadkov – Stališča in prakse prebivalcev Občine Piran (ZRS-Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper)

Raziskava o locenem zbiranju odpadkov_slo