(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo dela stavbe v najem – površina oziroma del stavbe z oznako 2631-2585-37, št. parcele 1570/4, k.o. 2631 Portorož, v izmeri 7,4 m2 – PREKLICANO!

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.