V Piranu spet omogočena brezplačna predaja azbestnih odpadkov

Občani in občanke Pirana lahko tudi v letošnjem letu Javnemu podjetju Okolje Piran brezplačno predajo do eno tono azbestnih odpadkov. Stroške prevzema in obdelave bo krila občina.

Javno podjetje Okolje Piran in Občina Piran že tretje leto zapored organizirata akcijo brezplačnega zbiranja azbestnih odpadkov, ki bo trajala do porabe namenskih proračunskih sredstev. V preteklih dveh letih so na tak način zbrali skupno 63 ton odpadnega abesta, s spodbujanjem ljudi, da odstranijo nevarne azbestne kritine s parkirnih, kmetijskih in drugih zasebnih objektov, pa nadaljujejo tudi letos.

Občanom in občankam bo tako spet omogočena brezplačna predaja do ene tone azbestnih odpadkov, ki jo lahko upravičenci uveljavijo samo enkrat. Pred predajo v Zbirni center Dragonja morajo izpolniti vlogo za brezplačen prevzem azbestnih odpadkov, ki je dostopna na spletni strani in recepciji Okolja Piran, ter jo poslati  komunalnemu podjetju po navadni ali elektronski pošti najmanj tri delovne dni pred načrtovanim dovozom.

Poskrbeti so dolžni tudi za primerno zaščito odpadkov. Slednje je treba zložiti na leseno paleto in jih v celoti oviti v plastično folijo, manjše količine ali zdrobljen azbest pa zapakirati v debelejše, zaprte vreče. Občanom, ki le-teh nimajo, Okolje Piran nudi 240-litrske vreče, ki jih lahko prevzamejo ob predhodnem dogovoru na Zbirnem centru Dragonja.

Občina ima za subvencioniranje prevzema v letošnjem proračunu predvidenih 10.000 EUR, zato bo Okolje mesečno spremljalo količine in ob dosegu predvidene vsote ustavilo brezplačno sprejemanje azbesta, v kolikor Občina ne bo opredelila dodatnih sredstev.

V primeru pripeljane količine, ki presega 1 tono, bo uporabnikom obračunan strošek po veljavni ceni, ki trenutno znaša 0,395 evrov za kilogram z vključenim DDV-jem.