(Slovensko) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za “Dobavo električne energije za obdobje 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe”

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.