Povabilo lastnikom palm k skupnim ukrepom za zatiranje palmovega vrtača

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o in Občina Piran obveščata občane, predvsem vse lastnike palm, da se je tudi na območju občine Piran pojavil primer palmovega vrtača (Paysandisia archon). Palmov vrtač je zelo trdovraten in agresiven škodljivec, ki ga je treba takoj zatreti, sicer lahko naši vrtovi, javni parki in zelenice ostanejo brez palm. Zato je še posebej pomembno, da bo akcija ukrepanja na vseh vrtovih čim prejšnja in sočasna.

palma-okuzena-s-palmovim-vrtacem-videz-krosnje-dec16

OKOLJE Piran, d.o.o. in Občina Piran bosta organizirano pomagali lastnikom palm, ki nas bodo obvestili, da želijo odstranitev okužene palme.

Odstranitev  nižjih palm, prevoz in zakop 1 m globoko v zemljo bo OKOLJE izvedlo za 30 €, višje palme pri katerih je potrebna uporaba višinske košare ali platforme pa za 60 €. Razliko do polne višine stroškov bo pokrila Občina Piran, ki je že zagotovila tudi ustrezno zemljišče za zakop odstranjenih palm. V zvezi s terminom odstranitve palme lahko pokličete na tel. št. 041 273 195 ali na 05 617 5 040 in se dogovorite za podrobnosti.

V primeru, da boste sami ukrepali, morate to storiti skladno z navodili za izvedbo ukrepov izkoreninjenja in zatiranja palmovega vrtača, ki ga je pripravil mag. Gabrijel Seljak, vodja Oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. Navodilo je objavljeno na spletni strani www.okoljepiran.si.

Vabimo vas, da nemudoma pregledate vaše palme in se odzovete našemu vabilu, saj gre za resno grožnjo več vrstam palm, ki jih ta škodljivec napada.

 

 

mag. Milica Maslo Bezer, prof. zdrav. vzgoje

Vodja sektorja javnih storitev

Zadolžena za stike z javnostmi

 

Palmov vrtač – KG zavod – dec16