Obvestilo o drugi splošni deratizaciji

Javno podjetje Okolje Piran bo prihodnji teden izvajalo splošno sistematsko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Piran.

Drugo letošnje preventivno zatiranje glodavcev z obešanjem parafinskih vab na pokrove kanalizacijskih jaškov bo potekalo

od ponedeljka, 17. 7. 2023 do sobote, 22. 7. 2023.

Postopek bo izveden v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem.

Občanke in občane pozivamo, da sočasno izvedejo tudi deratizacijo lastnih kanalizacijskih kanalov in priključkov stanovanjskih hiš, kamor se lahko glodavci zatečejo med deratizacijo javnega omrežja, in tako pripomorejo k večji učinkovitosti deratizacije.

V primeru neugodnih vremenskih razmer bo termin izvedbe prestavljen na kasnejši datum. Javnost bo o morebitnih spremembah pravočasno obveščena.

Dodatne informacije in pojasnila so zainteresiranim občanom na razpolago na telefonski številki 05/617-50-00 ali na elektronskem naslovu info@okoljepiran.si.