Kontakti

Centrala 05 61 750 00
Tajništvo uprave družbe 05 61 750 11
Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija 05 61 750 30
Sektor javnih storitev 05 61 750 40
Sektor turistične infrastrukture 05 61 750 50
Sektor splošnih služb 05 61 750 20
ENOTE
Tržnica Piran 05 61 750 76
Pokopališče 05 61 750 83
Zbirni center Dragonja 05 61 750 90
Čistilna naprava 05 61 750 54
Plaža 05 61 750 88
Parki 05 61 750 87
Izdaja parkirnih abonmajev 05 61 750 81
Vodja enote promet 05 61 750 49
Splošne službe 05 61 750 20
Ravnanje z odpadki 05 61 750 56
Blagajna 05 61 750 29
Pristanišče 05 61 750 82