Kolesa Piranko so pripravljena

Za ljubitelje kolesarjenja je ponovno na voljo okolju prijazna in zdravju koristna storitev izposoje mestnih koles Piranko.

Kolo si lahko izposodijo krajani s stalnim prebivališčem na območju ožjega mesta Piran, najem koles pa je zelo preprost. Potrebno je izpolniti prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani http://okoljepiran.si/vloge-in-obrazci/ ali v naši pisarni na glavni avtobusni postaji v Piranu, na podlagi katere vam bomo izdali uporabniško kartico Piranko. Izposoja koles je brezplačna, uporabnik plača le 5 EUR letne članarine za pokritje stroškov vodenja računa in izdelave uporabniške kartice.

Uporabnik si lahko izposodi kolo za največ 14 dni , ki jih je možno podaljšati, v kolikor so na razpolago prosta kolesa. Uporabnik v času izposoje kolesa hrani kolo pri sebi (v svojih prostorih) ali pa parkira zaklenjeno kolo na petih »Piranko točkah«, ki so opremljene s stojali za kolesa. Za čas izposoje je uporabnik dolžan ravnati kot dober gospodar in na način, da prepreči morebitne poškodbe, uničenja ali izginotja, saj je odgovornost za nastalo škodo na uporabniku.

Pripravljenih je 97 koles, zato ni več izgovorov: »Pirančani na kolo za zdravo okolje in telo«!

Sistem brezplačne izposoje koles Piranko je Občina Piran vzpostavila v letu 2013 skozi pilotski projekt »Podpora trajnostnim oblikam mobilnosti v obalnih mestih«, z akronimom Adria.MOVE IT!, ki ga je v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč sofinancirala EU, Jadranski čezmejni program IPA.

 

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                       Alen Radojkovič